Trail Firgas

Denne ruten befinner seg langs den nordlige delen til Gran Canaria i Firgas området. Den er kjent som "Ruta Doramas", en vei med konstante oppstigninger og nedstigninger.

Den begynner i Firgas hvor sporene går ned på større veier, forbi hus mot San Andres. Deretter tar sporene retning oppover gjennom grønn, rik vegetasjon i området El Pedregal. Herfra skifter sporene fra rød (gjørme og regnpytter) til rent skittspor som kan bli veldig glatt. Ved å gå opp en veldig bratt bakke fortsetter sporet opp og ned gjennom grønne daler og fruktbar vegetasjon tilbake til Firgas.

Dalområdene er veldig tekniske og noen spor er smale og tekniske, og går gjennom kupert torv og frodig vegetasjon.

Distance
34 km
Negative slope
2.100 m
Positive slope
2.100 m
Localidad
Firgas
Downloadable files selection
Archivos
Imagen Archivo
Título Fichero
Firgas
pdf
Imagen Archivo
Título Fichero
Firgas
zip

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
Bærekraft
Sostenibilidad
- Ta alltid med deg matavfall og sigarettsneiper. Legg heller ikke matrester i naturen, det kan føre til spredning av katter og rotter.
- Gi ikke mat til dyr og ikke forstyrr dem. Hvis du oppdager et skadet dyr, takker vi for at du tar kontakt via nødnummer 112.
- Ta ikke med deg steiner og andre naturlige ting fra naturen. Gjør heller ikke inngrep som kan endre naturen, for eksempel steintårn.
- Idrettsaktiviteter må ikke utøves utenfor de tillatte områdene.
2
257
13
262
10045