Marinaer med Blått Flagg på Kanariøyene

Med 60 strender med miljøsertifiseringen Blått Flagg, kan man trygt si at Kanariøyene er et bærekraftig turistmål. Denne høye standarden ivaretas også i øyenes lystbåthavner. Øygruppen har flere marinaer som har oppnådd denne sertifiseringen som er en utmerkelse for formidling av miljøkunnskap, ansvarlig bruk av vann og strøm, tilgjengelighet og sikkerhet i anleggene.

Contenido

Spania er det landet i verden som har flest strender med Blått Flagg, hvor besøkende finner rent vann og installasjoner, god tilgjengelighet og informasjon om miljøaspekter. Kanariøyene gjør seg sterkt bemerket på denne listen med over 60 sertifiserte strender. Blått Flagg for lystbåthavner er imidlertid noe som er mindre kjent blant folk flest.

Det dreier seg om en miljøutmerkelse med lange tradisjoner, utviklet av stiftelsen Foundation for Environmental Education (FEE), og som i Spania koordineres av foreningen ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor). Den fremmer en type forvaltning av havner som bygger opp om utvikling og opprettholdelse av et mer bærekraftig turistmål med fokus på formidling av miljøkunnskap, ansvarlig bruk av vann og strøm, tilgjengelighet og sikkerhet.

Contenido

Den første lystbåthavnen på Kanariøyene som fikk Blått Flagg, for 36 år siden, var Los Gigantes, nordøst på Tenerife, Den ligger i et verneområde kalt "Franja Marina Teno-Rasca", der det finnes undersjøiske grotter og som også er kjent for et stort antall hvalarter. De første lystbåthavnene som fikk miljøsertifiseringen på Gran Canaria, for mer enn 30 år siden, var havnene i Mogán og Pasito Blanco. De ligger i verneområdet Franja de Mogán, med tareskog og rikt dyreliv. I disse farvannene finnes det sjøhester, skilpadder og diverse hvaler. På Lanzarote, en øy som i sin helhet har status som biosfærereservat, har det blå flagget vaiet omtrent like lenge i Puerto Calero.

Contenido

I 2023 har et Blått Flagg prydet Mogán y Pasito Blanco, på Gran Canaria; Puerto Calero, på Lanzarote, og i lystbåthavnen til Real Club Náutico de Tenerife i Santa Cruz de Tenerife. I tillegg til å oppfylle kriteriene for miljøforvaltning, er alle disse fire marinaene i den kanariske øygruppen rene, velstelte og godt vedlikeholdte. Alle har iverksatt effektive tiltak for å redusere forbruket av strøm og vann, og gir de besøkende råd om disse temaene.

Contenido

Seilere som velger en lystbåthavn med Blått Flagg, forventer båtplasser og anlegg med godt renhold og god sikkerhet. Etter en lang tur på sjøen må de kunne være sikre på at både kaiene og slippen behandler avfall på riktig måte, inkludert kloakk og farlige stoffer: Det kan for eksempel være batterier, olje og arbeidsredskaper som er forurenset med kjemiske produkter som er brukt til reparasjoner og vedlikehold av båtene. Kontroll over miljøpåvirkningen fra marinaen har første prioritet, og det betyr at en marina må gjennomføre en rekke tiltak for å unngå å forurense vannet i nærområdet.

De strenge evalueringskravene omfatter renheten til vannet i havnen, kvaliteten på anleggene, fravær av hindringer for bevegelseshemmede og sikkerhetsnivået på flytebryggene og området omkring. Dette kan omfatte tilbud om tjenester for bevegelseshemmede personer, bruk av lettforståelige symboler i kommunikasjonen, og gjennomføring av periodiske kontroller for å redusere risikoen. I tillegg må marinaene gjøre en aktiv innsats for å få seilere og besøkende til å bli med på tiltakene for å spare vann og strøm, og å bli kjent med det lokale marine miljøet.

Contenido

Gjennom året må marinaer med Blått Flagg gjennomføre aktiviteter innen kunnskapsformidling om miljøet, og knytte bånd mellom lokalbefolkningen og besøkende seilere. I tillegg må de informere om sjø- og kystområder nær havnen som er vernet og mer følsomme for menneskelig påvirkning, og fastsette retningslinjer for seiling nær disse områdene. Denne kommunikasjonen skal foregå i form av informasjonstavler i selve marinaen, og disse må være tilgjengelige for alle brukere.

Contenido

Blått Flagg for marinaer tildeles for ett år om gangen, og er bare gyldig så lenge anleggene oppfyller kravene som er fastsatt i tildelingskriteriene. ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), i egenskap av å være organet som tildeler utmerkelsen, kan i løpet av året gjennomføre så mange inspeksjoner som de anser for å være nødvendig. De kan når som helst trekke tilbake utmerkelsen hvis de kommer frem til at marinaen ikke lenger oppfyller krav som er fastsatt i regelverket.

For å se om en marina har fått denne utmerkelsen, trenger du bare se etter Blått Flagg-symbolet på de digitale profilene til marinaene på Kanariøyene eller besøke det offisielle nettstedet for Blått Flagg for å få nærmere informasjon.

Imagen
Puerto deportivo Las Palmas. Gran Canaria
Puerto deportivo Las Palmas. Gran Canaria