Lykkelige hvaler: slik studerer du dem uten å forstyrre

Over 30 ulike arter samlet i ett havområde gjør Kanariøyene til et unikt sted i verden for å observere hvaler. På en hvalsafari kan man oppleve å se opptil ni forskjellige arter på en og samme dag. Men hvordan kan man imøtekomme interessen for å se hvaler uten at det går utover dyrenes velvære?

Contenido

Kanariøyene er et paradis for biologisk mangfold: her kan man støte på opptil 30 hvalarter. Denne artsrikdommen gjør Kanariøyene til et unikt sted i verden. Den geografiske beliggenheten og havforholdene legger til rette for et stort mangfold av hvaler, sånn at man faktisk kan se opptil ni ulike arter på en og samme dag, noe som ikke er mulig mange andre steder i verden. På hvalsafariene ser man ofte kortfinnegrindhval, arrdelfin, spermhval, tumler, flekkdelfin, brydehval og nebbhval.

Det at man kan møte delfiner, spermhvaler og nebbhvaler og andre hvalarter innenfor et så lite havområde, er en turistattraksjon på høyeste nivå. Hvem har vel ikke lyst til å oppleve noe slikt? Det er ikke mye som kan måle seg med det magiske øyeblikket da ryggfinnene til disse store, flotte dyrene bryter vannoverflaten. Men det finnes også en utfordring: Hvordan kan man imøtekomme interessen for å se hvaler uten at det går utover dyrenes velvære?

Contenido

Disse artene er vernet både under regionale, nasjonale og europeiske regler, og dessuten gjennom konvensjoner ratifisert av den spanske staten, som Bonn- og Bernkonvensjonene. Faktisk finnes det på Kanariøyene flere verneområder tilknyttet Red Natura 2000.

"Mange arter lever i åpent farvann i verdenshavene, og er sjeldne og lite kjente på verdensbasis. På Kanariøyene kommer de imidlertid ganske nær land, og er dermed et relativt vanlig syn. Dette gjør øygruppen til et perfekt laboratorium for forskning på og bevaring av denne gruppen sjøpattedyr", forteller Vidal Martín, direktør for Kanariøyenes forening for hvalstudier (SECAC).

Contenido

Elsa Jiménez, direktør for Cram-stiftelsen, en privat, allmennyttig organisasjon som vier seg til vern av marine miljøer og artene som lever i dem, kommenterer at "for mange båter på steder hvor hvaler holder til, kan påvirke leveforholdene deres. For eksempel kan kommunikasjonen mellom dem hemmes. De kommuniserer nemlig med lyd, og motorstøy kan forstyrre signalene deres. De kan også bli stresset, og tro det eller ei kan de kollidere med alle slags båter, fra ferger til seilbåter.

Contenido

For å ta vare på dette paradiset er det viktig med ansvarlig turisme. Derfor er alle selskapene på Kanariøyene som gjennomfører ansvarlige hvalsafarier, merket med "Barco azul". Dette fule flagget med logoen "Barco azul" sertifiserer at de oppfyller de gjeldende reglene for ansvarlige hvalsafarier.

Reglene sier blant annet at båtene ikke kan komme for nær hvalene, og må holde en avstand på minst 60 meter. De må også slå av motoren hvis dyrene er veldig nær. Det er forbudt å bade samme med hvaler, gi dem mat eller forsøke annen type interaksjon, for eksempel å klappe dem.

Hvis det er flere båter på samme sted, skjerpes sikkerhetstiltakene ytterligere, slik at dyrene kan få drive med sitt i fred og ro (forflytte seg, spise osv.).

Imagen
Contenido

For å ivareta dyrenes velferd, er det viktig å velge firma som har flagget "Barco azul". Denne typen aktiviteter er med på å skape bevissthet omkring vern av havet og skapningene som lever der.

"Kort sagt handler det om å respektere miljøet de lever i", sier Jiménez. Og det innebærer at man følger retningslinjene i ordningen "Barco azul", men også enkle og tilsynelatende åpenbare ting som å ikke kaste avfall på sjøen. Når alt kommer til alt, handler ansvarlig turisme om hvordan hver og en av oss oppfører oss.