Et hav fullt av liv

Skilpadder, pilskater, havengler og andre rokker og skater, sverdfisker, store tunfisker og en masse andre fisker, pluss sjøpattedyr som delfiner, tumlere og hvaler. En av de spesielle tingene ved dyrelivet i sjøen utenfor Kanariøyene er at det lever så mange forskjellige arter sammen i samme område. Øygruppen byr besøkende på muligheten til å utforske et hav fullt av liv.

Contenido

Kanariøyene har mange kilometer med kystlinje hvor seilfolket kan dyrke lidenskapen sin. Disse kystområdene skjuler også skatter under vannoverflaten, en undersjøisk verden som man kan utforske uten nødvendigvis å legge ut på store dykkeekspedisjoner.

Påvirkningen fra havet omkring Kanariøyene og øygruppens geografiske beliggenhet har skapt et frodig og variert plante- og dyreliv i sjøen. Golfstrømmen, de store dybdene i sjøen mellom øyene og fraværet av grunner og banker under havoverflaten har vært utslagsgivende for den naturlige utvelgelsen av artene som lever i farvannet rundt øyene. Dessuten er det vanlig at det forekommer ulikheter i sjøbunnen ved øyene. Enkelte områder er godt beskyttet mens andre har storhavet rett utenfor, noen har steinbunn mens andre har sand, noen er grunne og andre er dype, og lokale strømmer og vanntemperaturer kan også variere.

Alt dette skaper unikt dyre- og planteliv på ulike steder. På Kanariøyene kan man komme over arter som er vanlige i det kalde vannet i Nordatlanteren, mens andre steder har tropisk påvirkning og arter som er typiske for temperert vann. Det finnes til og med dyr som vanligvis lever på østkysten av Amerika, spesielt i Det karibiske hav og Mexicogolfen.

Contenido

Det mangfoldige dyrelivet på Kanariøyene gjenspeiles i det store antallet arter man finner i vannmassene og på havbunnen. Øygruppen har minst 500 ulike fiskearter, 80 typer pattedyr, 5 sjølevende krypdyr i tillegg til et stort antall brun- og rødalger, svamper, sjøpinnsvin, skalldyr, blekkspruter, sjøpølser, sjøstjerner og mye mer. Noen av de mest kjente fiskeartene er papegøyefisk, havål, murene og vrakfisk, som er mye brukt i det kanariske kjøkkenet.

På steder med steinbunn legger de gode lysforholdene til rette for stort artsmangfold. Steder med sandbunn har derimot mer sparsomt liv siden sanden er i stadig bevegelse på grunn av bølgene. Lengre fra kysten, på større dyp, finner vi sletter med sjøgress som er tilholdssted for et stort antall små virvelløse dyr og yngel av mange fiskearter.

Contenido

Noe som kjennetegner sjøen uten Kanariøyene, er at det finnes et stort antall hvaler der. Man kan se opptil 30 ulike arter av disse sjøpattedyrene på nært hold og i deres naturlige omgivelser. Mellom Tenerife og La Gomera ligger det området i øygruppen som har størst konsentrasjon av hvaler og delfiner. Det er imidlertid også vanlig å se disse dyrene ved kysten utenfor Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura og El Hierro.

Variasjonen er så stor at man på en og samme dag kan se opptil ni ulike arter. Ikke mange andre steder i verden kan skilte med det. Seilere kan for eksempel observere kortfinnegrindhval, arrdelfin, spermhval, tumler, flekkdelfin, brydehval og nebbhval.

Contenido

Å få øye på ryggfinnen til et av disse imponerende dyrene er et stort øyeblikk for seilere som besøker Kanariøyene. Men det innebærer også en utfordring og et stort ansvar, siden man må vite hvordan man skal opptre for å ivareta disse sjøpattedyrenes velvære når man er i nærheten av dem.

Dessuten er disse artene vernet for å bevare økosystemet de tilhører og unngå at de forsvinner fra øygruppen. Båter som beveger seg i nærheten av områder hvor disse dyrene pleier å oppholde seg, plikter å følge visse regler og følge anbefalinger fra de nærmeste havnene og marinaene.