SISTE NYTT: Coronavirus (COVID-19) her

Puerto del Rosario

Puerto del Rosario-Trail
Puerto del Rosario-Trail
Puerto del Rosario-Trail

Utsikterna genom hela rutten är öppna och vida. Det är en rutt som för det mesta löper på lätta, breda, icke-tekniska löparspår, inklusive en längre stigning och en lång nedförsbacke tillbaka ner till Puerto del Rosario.

Utsikten gjennom hele løypen er åpen og bred. Det er en rute som generelt sett er på enkle, brede, ikke tekniske løyper, inkludert en lengre stigninger og og en lang langsom nedstigning ned igjen til Puerto del Rosario.

Isla Fuerteventura
28km

28km

600m

600m

600m

600m

OPPDAG